Ukens planet: Mars – en potensiell koloni?

Illustrasjon av MarsMars er vel kanskje den mest spennende planeten i solsystemet vårt, med unntak av Jorden. Det er fordi den minner så mye om vår egen planet. Og da spesielt med tanke på muligheten for liv. Vi har enda ikke funnet noen tilstrekkelige bevis på at liv har eksistert eller eksisterer der. Men teoriene er mange.

Det som kanskje er enda mer spennende er muligheten for oss til å flytte til en annen planet. Håpet er at vi skal kunne sende mennesker til Mars innen en ikke alt for fjern fremtid. Og kanskje vi vil klare å bruke de ressursene som finnes der til å bygge opp en liten koloni? Les mer: Enveisbillett til Mars?

Jeg har bestandig vært facinert av Mars. Jeg skrev faktisk særoppgaven min fra ungdomskolen om planeten! Det var faktisk ikke så lett, siden det fantes så utrolig mye informasjon om den. Man kan se den greit med det blotte øyet fra Jorden. Den ser ut som en liten, rød stjerne. Men akkurat nå er den så nær Solen at den drukner i lyset fra stjernen vår.

Mars er den av planetene i solsystemet vi har besøkt flest ganger med romsonder. Den første sonden som besøkte planeten var Mariner 4 i 1965. Siden har den blitt besøkt en rekke andre ganger, og fortsatt er det flere operative sonder der. De som fortsatt fungerer  (både i bane rundt og fra planetoverflaten) er Mars Odyssey, Spirit, Opportunity, Mars Reconnaissance Orbiter og Mars Express.

Fakta om Mars

  • Omløpstid rundt solen: 687 døgn
  • Rotasjonsperiode rundt sin egen akse: 1,0 døgn
  • Måner: Phobos og Deimos
  • Diameter ved ekvator: 6804,9 km
  • Gravitasjon ved ekvator: 3,69 m/s2
  • Masse: 6,4185·10^23 kg
  • Middeltetthet: 3,934 g/cm3

Kilder:
Planetenes vandringer
Dagens utforskning av solsystemet
astro.uio.no

This entry was posted in Astronomi & romfart and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>