Ukens planet: Merkur

Merkur er den innerste planeten i solsystemet vårt. Merkur er også den minste av planetene, med en masse på rundt 40% av jordens. Den klarer derfor ikke holde på noen nevneverdig stor atmosfære.

Overflaten til Merkur er dekket med med kratre og havliknende sletter, omtrent på samme måte som Månen. Det største kjente krateret er Calorisbassenget med en diameter på 1300 km. Dette ble sannsynligvis dannet da planeten fremdeles var vulkansk aktiv, og ble bombandert fra verdensrommet. Derfor fløt magma fra planetens indre fylte store sletter.

Nedslaget som lagde Calorisbassenget var så kraftfullt at det forårsaket lavabrudd så en over 2 km høy fjellkjede ble dannet i ring rundt krateret. På den andre siden av planeten er det et merkelig mønster som man tror skyldes sjokkbølger fra nedslaget.

Siden merkur er så nær solen er den vanskelig å observere fra Jorden. Den kan kun sees like før soloppgang og like etter solnedgang. Lyset fra solen vil i tillegg gjøre det vanskelig å se den. Merkur har faser på samme måte som Månen.

Merkur er undersøkt av svært få romsonder, og er faktisk den planeten i solsystemet vårt som er minst utforsket. Dette er fordi det skal så mye mer energi til for å flytte en sonde nærmere Solen, enn lengre vekk fra den. Den første romsonden som utforsket Merkur var Mariner 10, den 29.mars 1974. Da ble bare 40-45% av planeten kartlagt. Nasas romsonde MESSENGER er for tiden på vei til Merkur, og skal etter planen gå i bane rundt planeten fra mars 2011.

Fakta om merkur:

  • Omløpstid rundt solen: 88 dager
  • Rotasjonsperiode rundt sin egen akse: 59 dager
  • Måner: ingen
  • Diameter ved ekvator: 4879 km
  • Gravitasjon ved ekvator: 3,701 m/s2
  • Masse: 3,302×1023 kg
  • Middeltetthet: 5,427 g/cm3

Referanser:

This entry was posted in Astronomi & romfart and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>